potravinová banka praha

Potravinová banka
Pro Prahu a Středočeský kraj

Poskytujeme
jídlo potřebným.

Potravinová banka Pro Prahu a Středočeský kraj

Děkujeme hlavnímu městu Praha!

Poděkování hlavnímu městu Praha za podporu Potravinové banky

S velkým potěšením bychom chtěli vyjádřit srdečné poděkování hlavnímu městu Praha za jeho neocenitelnou podporu Potravinové banky v rámci primátorských sbírek během Velikonoc a Vánoc. Díky této podpoře jsme byli schopni poskytnout pomoc tisícům rodin a jednotlivců v nouzi, což v těchto svátečních obdobích znamenalo nesmírně mnoho.

Velikonoční a vánoční sbírky, organizované pod záštitou primátora hlavního města, se staly důležitou součástí naší činnosti. Získané potraviny nám umožnily rozšířit naši pomoc a zajistit, že nikdo nezůstal během svátků o hladu. Podpora města Praha v těchto klíčových obdobích ukazuje skutečné pochopení a cit pro potřeby našich spoluobčanů.

Rovněž bychom rádi poděkovali za neustálou podporu ve všech aktivitách, které propagují zero waste a myšlenku neplýtvání potravin. Společnými silami se nám daří zvyšovat povědomí o důležitosti udržitelného přístupu k potravinám a minimalizování odpadu. Díky iniciativám města Praha, jako jsou osvětové kampaně a spolupráce s místními podniky, se podařilo dosáhnout významných pokroků v boji proti plýtvání potravinami.

Podpora hlavního města je pro nás inspirací a motivací pokračovat v naší práci. Děkujeme vám za důvěru a spolupráci, která nám umožňuje pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Společně tvoříme lepší a udržitelnější budoucnost pro nás všechny.

S úctou,

Tým Potravinové banky

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení